De Overtocht

Hulp op weg naar het levenseinde en erna

2 Daagse Training

Hoe doe je dat, werkelijk het gesprek aangaan met uw patiënt die een terminale diagnose ontvangen heeft ?
Wat zeg je? En wat zeg je niet?
En wanneer de tijd verstrijkt en versterven, palliatieve sedatie en euthanasie ter sprake komen, wat draag je dan bij? Hoe pak je dit aan? Wat durf je en wat durf je niet?

Deze training kijkt naar het beantwoorden van al deze vragen, verlegt grenzen en zal u ook misschien wel moeilijke momenten bezorgen : want ook uw sterfelijkheid kan niet onbesproken blijven wanneer we zorgen voor anderen in deze levensfase.

DE KUNST VAN AANSLUITEN BIJ DE STERVENDE PATIËNT EN HOE DIT VERHOUDT TOT
UZELF.

Niet alles van wat we in deze twee dagen behandelen heeft te maken met de dood van een ander; de behandeling en uiteindelijk het sterven van uw patiënt.
We bezoeken ook het landschap waar u zichzelf begeeft wanneer het aankomt op dit gedeelte van het leven. Want alleen als we daar een connectie mee durven te maken, kunnen we werkelijk betrokken en adequate reageren op wie wij in ons werk tegenkomen: de stervende
mens.

PROGRAMMA 2-DAAGSE TRAINING

PROGRAMMA DAG 1

 • Welkom
 • Voorstel ronde
 • Werkwoord ‘sterven’ & ‘Interactive’ talk omtrent De Dood , Sterven, Rouwen in de 21e eeuw
 • Peter Saul (Levenseinde plan vs Wilsbeschikking)
 • Sterven, hoe voelt dat? Stervens-Meditatie
 • KOFFIEPAUZE
 • Levenseinde Planning
 • Luister-oefening (Luisteren versus ‘Fiksen’)
 • Tell me the Truth + discussie Truth or Dare – Ranjana Shrivastava
 • ‘Truth-telling’ – Eerlijk zijn in crisissituatie – ja /nee? (Video ondersteuning)
 • LUNCH
 • Oefeningen uit de praktijk rondom mensen bijstaan in hun stervensproces
 • Oefeningen uit de praktijk rondom mensen bijstaan in hun stervensproces
 • Einde dag (Rond 17.00 Uur)

PROGRAMMA DAG 2

 • Check-in
 • Benefits van een Living Wake – Patiënt ondersteunen door medicatie aan te passen voor die middag/avond , evt hulpmiddelen organiseren.
 • Documentaire
 • Discussie documentaire – Michael Miller
 • Bespreek fysieke symptomen van naderende dood met familie/naasten
 • KOFFIEPAUZE
 • Als een kind het leven laat – hoe het ook kan
 • Laatste verzorging-ritueel
 • Oefening>Zelf ritueel schrijven voor de geliefde die jij verliest
 • LUNCH
 • (Familie ondersteunen) Koelplaat demo & andere opties Thuis opbaren
 • In-Memoriam – wat raakt het in U ?
 • ROUW van patiënten /naasten van overledene >> Wat helpt? – Wat helpt niet?
  Medicaliseren van rouw. Rouw is geen ziekte. (Video ondersteuning)

 • Uw rouw – hoe verhoudt u uzelf tot het sterven van patiënten?
 • Afsluiting dag 2 (Rond 17.00)

Aan het einde van de workshop

 • Heeft u het landschap van eigen sterfelijkheid verkend en eventuele angsten (h)erkent.
 • Bent u zich bewust(er) van uw mogelijkheden en beperkingen in de omgang met patiënten op dit gebied en voelt u zich daar goed bij.
 • Heeft u handvatten om gesprekken met stervenden en hun naasten aan te gaan op een hernieuwde wijze.
 • Bent u zich bewuster van eigen aannames en oordelen en hoe u zich daartoe te verhouden.
 • Heeft u inzicht in andere manieren van uw patiënt bij te staan en in haar/zijn kracht te houden.

Aanbevolen literatuur :

 • Tell me the Truth > Ranjana Shrivastava (niet vertaald)
 • Being Mortal/ Sterfelijk zijn > Atul Gawande
 • Die Wise > Stephen Jenkinson

Workshops