De Overtocht

Hulp op weg naar het levenseinde en erna

Workshop Stervens- & Rouwbegeleiding & Uitvaartcoaching 26,27 & 28 maart 2024

Ongeneeslijk of Terminaal ziek zijn, Sterven, de Dood, Thuis-Opbaring, Ritueel begeleiding, Rouw en uitvaart.
Deze workshop is voor een ieder die leeft!

In deze 3-daagse workshop gaan we diep in op deze zaken. Wij helpen u kijken naar hoe U en uw naasten hierin staan en reiken vele gereedschappen en ideeën aan die u helpen de dingen rondom de dood (die van uzelf en anderen) anders aan te pakken. Wij kijken naar daadwerkelijke plannen. Maar ook naar hoe het niet moet. En wat u kunt doen voor dierbaren die hulp nodig hebben aan het einde van hun leven.

3 Daagse Workshop Levenseinde begeleiding , Rouwbegeleiding en Uitvaart
(Levenseinde Doula)

Professionals zullen met andere ogen kijken naar wat er op het werk gebeurt en wat de mogelijkheden zijn.
Mensen met een naaste die terminaal ziek is, leren hoe en op welke manier er te kunnen zijn en zelf ook staande te blijven.
Cursisten die zelf een terminale diagnose hebben ontvangen leren op een andere wijze naar dit einde te kijken en er op voor te bereiden.
En zij met een interesse is deze fase van het leven en genoeg moed om er naar te kijken, ontdekken dingen die zij nog niet wisten over zichzelf en wat er zoal gebeurt, kan en niet kan rondom het levenseinde.
Kortom, deze cursus is voor een ieder die leeft.
Want uiteindelijk raakt de dood ons allemaal.
We leven in een ‘doods-ontkennende’ samenleving. Een samenleving die doet alsof wij het eeuwige leven hebben. En waar de patiënt veelal een eenzaam
traject bereisd omdat hij ook niet weet hoe zijn levenseinde te benaderen.
De dood is vaak een gemedicaliseerd gebeuren. En men is regelmatig ‘verdwaald’ in een doolhof van de ene afspraak naar de andere, de ene ‘hoop’ naar de
andere. Terwijl een focus op een ‘beter einde’, bewuste keuzes maken en werken aan ‘unfinished business’ hierdoor vergeten wordt.
“We hebben alles al geregeld” hoor ik vaak…
DAT is dan alle legale business zoals het testament en ook euthanasie, re-animatie etc.
Een goede START ! Nu de rest nog…

In deze 3-daagse workshop gaan we dieper in op zaken normaal gesproken onaangeraakt in conversaties over ‘de dood’..
Wij helpen u kijken naar hoe U en uw naasten of cliënten/patiënten hierin staan en rijken vele gereedschappen en ideeën aan die u helpen de dingen rondom de dood (die van uzelf en anderen) anders aan te pakken. Hoe de naasten te ondersteunen. Gesprekken durven aan te gaan. Dingen te horen die
niet gezegd worden, dingen te zien die niet bewust geuit worden…
Wij kijken naar daadwerkelijke plannen. Maar ook naar hoe het eventueel niet moet. En wat u kunt doen voor dierbaren die hulp nodig hebben aan het einde van hun leven.

Het verschil tussen ‘goed’ sterven of ‘lang sterven’ ipv langer leven.
Daarnaast verdiepen we ons in hoe, als de dood eenmaal daar is, u zelf de laatste verzorging kunt doen, een thuisopbaring kunt organiseren en zoveel als u wilt, zelf te doen aan de begrafenis/crematie dienst.
We helpen alle fabeltjes uit de wereld over wat er zoal niet zou kunnen of mogen.
En ondersteunen een ieder in het nadenken over een dienst die passend zou zijn

Een plan voor nu of ver voordat het nodig is.
Wat u vooral nodig hebt voor deze drie dagen is een ‘open mind’ en wat moed om gewoon eens echt naar dit gedeelte van het Leven te kijken. En te durven leren dat de Dood inderdaad een onderdeel van het leven is. Dat van uw leven en van anderen; uw naasten , uw cliënten en patiënten.
Aan het einde van deze workshop heeft u in principe meer dan voldoende informatie aan boord om in de rol van stervensbegeleider en ‘doula’ te stappen ,
U heeft inzichten en een motivatie gedreven door kennis, die u misschien nog niet eerder gevoeld had.
En ik ben ook na de cursus bereikbaar voor adviezen en steun.

WAT KRIJGT U VOOR UW GELD?
PROGRAMMA DAG 1

 • Welkom
 • Voorstelronde
 • ‘Interactive’ talk omtrent De Dood , Sterven, Rouwen en Uitvaart in de 21 e eeuw
 • Sterven, hoe voelt dat?
 • Koffie Pauze
 • Levenseinde Planning
 • Oefeningen uit de praktijk rondom mensen bijstaan in hun stervensproces (casus)

LUNCH

 • Oefeningen uit de praktijk rondom mensen bijstaan in hun stervensproces
  (Casus)

Einde dag (Rond 17.00 Uur)

PROGRAMMA DAG 2
Check-in

 • Documentaire
 • Discussie documentaire
 • Koffie break
 • Als een kind het leven laat
 • Laatste verzorging-ritueel
 • Oefening

LUNCH

 • Koelplaat demo andere opties
 • Thuis opbaren
 • Mogelijkheden omtrent de uitvaart
 • Afsluiting dag 2 (Rond 17.00)

PROGRAMMA DAG 3

Check in

 • Zelf een uitvaart speech schrijven en dienst organiseren/In Memoriam
 • Rituelen rondom uitvaartdienst
 • KOFFIE BREAK
 • De vele facetten van Rouw
 • Rouw-Massage introductie
 • Rouw als werkwoord – (Manieren van rouwen)

LUNCH

 • Evaluatie
 • Afsluiting dag 3 (Rond 16.00)

Ik probeer elke dag genoeg tijd in the plannen voor een wandeling langs het water (veelal in de wind)
Dit kan gezamenlijk of alleen natuurlijk. Goed om even tijd te hebben de dingen te laten bezinken, plaatsen en bediscussiëren.