De Overtocht

Hulp op weg naar het levenseinde en erna

Over de Overtocht

Ik ben hier voor u als therapeut , als u praten wilt over uw rouw, angst voor de dood of moeilijkheden rondom het aankomende sterven van een dierbare.

Als Levenseinde Doula ben ik er ook vanaf het moment van terminale diagnose, loop ik met u het pad tot aan de dood, ondersteun ik u en uw naasten in dit proces en help u dit te maken tot een speciaal onderdeel van uw leven – hoe teleurstellend en pijnlijk dan ook. Samen met u verken ik hoe het bezeilen van dit traject voor u het beste is. Uw naasten worden hier ook bij betrokken waar u dat wilt. Onze focus is gericht op het zoveel mogelijk halen uit ook deze fase van het leven. En uiteindelijk de reis te beëindigen met een wijze van sterven waarin uzelf kiest hoe, wat, waar en met wie.

Na de dood zorg ik, indien gewenst, voor het lichaam en een thuis-opbaring. Gedurende die dagen bereiden wij de dienst voor en kan ik de contact persoon zijn tussen u en de uitvaart ondernemer, voor zover wij gebruik maken van zijn diensten.

Gezien het feit dat ik nu de familie redelijk goed ken en dichtbij dit levens-proces gestaan heb, neem ik , in dien gewenst, ook de taak van ritueel begeleider op mij. Ik ben een voorstander van het vormen van persoonlijke en authentieke uitvaartdienst die eruit kan zien zoals u en uw nabestaanden dat willen.

Na de begrafenis/crematie dienst ben ik er voor de nabestaanden – voor rouwbegeleiding, therapy of zomaar een praatje.

Kortom, het idee is dat er één constant persoon is in deze moeilijke fase van het leven, die richting kan geven en rust kan bieden. Die er is op het emotionele, psychische en spirituele vlak, maar óók met raad en daad en praktische hulp.

Opleiding:

  • Sociale Academie Rotterdam MBO.IW & HBO.M.W.
  • Australian Institute of Professional Counseling (General & Grief)
  • Natural Death Care Centre – End of life Doula
  • Life Options Training – End of life Doula advanced
  • Midwifing Death – Michael Barbato Institute
  • LBvR – Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders
  • Co-auteur van NHA opleidingen Stervensbegeleiding & Rouwbegeleiding