Hulp op weg naar het levenseinde

Aangeboden Diensten

Therapeut

Vaak ondervinden mensen moeilijkheden die verband houden met rouw. Ik ben ook beschikbaar voor rouwbegeleiding na het overlijden van uw dierbare. 
Samen neemt u stappen op de weg die leidt naar een leven waar uw dierbare een plek heeft en leert u leven rondom de littekens die nog erg lang kunnen schrijnen.


Levenseinde Doula

Als levenseinde doula neem ik een bredere rol dan als stervens begeleider. 
Ik ben beschikbaar vanaf de dag van een terminale diagnose to ver voorbij de dood. In de periode voor het overlijden kijken we samen naar wat er nodig is op emotioneel, fysiek en praktisch vlak. 
Na het overlijden kan ik de zorg voor het lichaam en een thuis opbaring op mij nemen. Het verzorgen van de uitvaart en een rituele begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden.


Ritueel begeleiding

Nu ik de familie veelal wat beter of zelfs goed ken, lijkt het een ‘natuurlijk’ iets om ook de Ritueelbegeleiding te verzorgen en samen met de familie de uitvaart te regelen.Dit betekent dat wij alles ‘dicht bij huis’ houden, ik de dienst samenstel en wij tezamen een mooie uitvaart creëren die authentiek en persoonlijk is. Veelal hebben wij ver voor de dood al besproken hoe de uitvaart zal gaan verlopen en moeten we het nu alleen ‘in praktijk’ brengen. We zijn goed voorbereid. Ook bij een plotselinge dood kan ik u bijstaan in deze rol. 

Levenseinde planning

Een levenseindeplanning is een proces waarbij de patiënt met zijn of haar behandelend arts of andere hulpverlers zijn of haar wensen, doelen en voorkeuren voor de zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt, voortuilopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. In deze tijden van het Coronavirus kan dit telefonisch, online of fysiek met gepaste afstand en voorzorgsmaatregelen. Maar ook zonder de dreiging van een pandemie is een levenseinde plan essentieel voor een ieder die leeft. Wij weten immers nooit wanneer het moment er zal zijn dat wij niet meer voor onze eigen belangen kunnen opkomen - zelfs als wij nog jong zijn.